Stichting Eindexamenlijn

De Stichting Eindexamenlijn heeft de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. De Stichting is van mening dat het onderwijs het fundament is voor een stabiele samenleving waarin kennis en ontwikkeling steeds belangrijker worden. Door een beweging van deregulering en decentralisering vervult het centraal examen een steeds belangrijker wordende controlefunctie op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

De Stichting Eindexamenlijn heeft als doelstelling het waarborgen van de kwaliteit van de centrale examens en, waar mogelijk, het leveren van een bijdrage aan de verbetering ervan.
Het belang van de scholier zal hierin zwaar meewegen, maar ook de aansluiting op een vervolgopleiding en het belang van het onderwijs in bredere maatschappelijke zin, zullen niet uit het oog worden verloren.
Geplaatst door Redactie
23 mei 2012